Wat is de ‘Club van 50’?
De ‘Club van 50’ is een groep mensen die v.v. Bakkeveen een warm hart toedraagt en dat met een financiële bijdrage ondersteunt.

Doel van de ‘Club van 50’.
Het doel van de ‘Club van 50’ is de voetbalvereniging financieel te ondersteunen. Het geld wordt aan projecten besteed die niet uit de normale begroting van v.v. Bakkeveen betaald kunnen worden.

Wie kunnen er lid worden van de ‘Club van 50’?
Iedereen die v.v. Bakkeveen een warm hart toedraagt kan lid worden van de ‘Club van 50’. Ook is het mogelijk om als bedrijf of als groep (bijvoorbeeld als team) lid te worden.

Wat ziet u er voor terug?

  • Een verdere ontwikkeling van v.v. Bakkeveen
  • U mag uw naam op het ‘Club van 50’-bord in de voetbalkantine laten vermelden
  • U mag uw naam op de website laten vermelden
  • U wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de zaken en/of activiteiten welke door de ‘Club van 50’ geheel of gedeeltelijk zijn bekostigd